English English Français Français Deutsch Deutsch Español Español
Calling from Spain? 952 880 941
Calling From the UK? 0208 299 2722
Current Temperature on the Costa del Sol on Mar 4th is 13.2C/55.8F
INTERNATIONALLY KNOWN FOR LOCAL KNOWLEDGE

St George Málaga är en del av St George's skolor Group. Dessa samverkande pedagogiska grundskolor och gymnasier för barn mellan 3 och 18 års ålder erkänns fullt ut av den regionala regeringen och medlemmar av det prestigefyllda National Association of British Schools i Spanien.

Eleverna studerar ett brett spektrum av frågor från den brittiska läroplanen och dessutom spanska språket och humaniora. På så sätt får de en bred och balanserad bicultural utbildning som förbereder dem på ett effektivt sätt för vidare studier i endera systemet och för krav i vardagen.

Skolan har 2 byggnader: Stiftelsen byggnad (för Nursery och mottagnings elever i åldrarna 3 och 4) och byggnaden där primära och sekundära ligger. Alla klassrum i skolan är väl upplysta, rymliga och välutrustade. Det finns rekreation zoner för de yngsta eleverna att spela och idrottsanläggningar för äldre elever.

Centret innehåller också särskilda klassrum såsom 3 tekniska laboratorier, bibliotek, läsesalar, klassrum IT som är välutrustade, och en konst och gym verkstad.

× How can I help you?